Blagajničko poslovanje i putni nalozi

Kvalitetno vođeno novčano poslovanje jedan je od temelja svakog uspješnog biznisa. Blagajničko poslovanje i putni naloziPoslovni partneri, porezna uprava ili čak i radnici mogu nam štošta oprostiti ali greške u sferi novčanog poslovanja nikako. Velik dio novčanog poslovanja obavljaju kompjuteri koji su pri tom velika pomoć. Nužno je da za tim kompjuterima sjede kvalificirani ljudi, koji do srži poznaju novčano poslovanje kako bi se taj segment poslovanja odvijao bez poteškoća. Putni nalozi su vrlo interesantni poduzetnicima ali isto tako i Poreznoj upravi. Kako bi izbjegli sve moguće nedoumice potrebno je poznavati pravnu regulativu koja regulira ovo područje kao i računovodstvenu praksu. Sve ovo biti će prezentirano na ovom seminaru.

Namjena seminara

Polaznici bi trebali savladati kompletnu tehniku novčanog poslovanja te tehniku sastavljanja i knjiženja putnih naloga.

Ciljna skupina

Osobe koje se susreću s novčanim poslovanjem a nemaju dovoljno znanja iz tog područja.

  
Prijavite se kikom na OVDJE

Seminari