Finansije za neekonomiste

 • Finansije za neekonomisteDa li ste rukovodilac koji treba da donosi odluke koje imaju finansijske posljedice a niste ekonomista? 
 • Da li želite da na praktičan i jednostavan način učite o finansijama i računovodstvu? 
 • Da li je potrebno da znate kakav uticaj imaju finansijske odluke na uspjeh organizacije? 
 • Da li želite da razumijete o čemu finansijeri i računovođe razgovaraju? 
 • Da li želite da pratite i analizirate finansijski uspjeh Vaše organizacije?

Osnovne teme seminara: 

 • - Finansijsko i upravljačko računovodstvo 
 • - Računovodstvena ili bilansna ravnoteža 
 • - Poslovne promjene 
 • - Bilans toka gotovine, bilans uspjeha, bilans stanja
 • - Sredstva, imovina, osnovna, obrtna
 • - Obaveze: kratkoročne, dugoročne
 • - Dvojno knjigovodstvo
 • - Princip vremenskog razgraničenja
 • - Pokazatelji
 • - Analiza bilansa
 • - Primjena principa 20:80
 • - Metode vođenja zaliha
 • - Tokovi gotovine i indirektan metod određivanja neto priliva gotovine
 • - Analiza rentabilnosti i krive rentabilnosti
 • - Obračun proizvodnje
 • - Pripremanje operativnog budžeta (biznis plana)
 • - Upravljanje obrtnim kapitalom
 • - Finansiranje poslovanja
 • - Sistem odgovornosti za prihode i rashode kod profitnih, uslužnih i troškovnih centara 
 • - Ovaj seminar može se realizovati i kao Finansije za neekonomiste.
KOTIZACIJA ZA TRODNEVNI SEMINAR:
Cijena po polazniku je :
- BiH        230 km. + PDV                              mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Cijena uključuje:

- Ekspertska predavanja konsultanata.
- Pisani materijali koji pokrivaju program.
- Popis polaznika seminara sa podacima za dalje kontakte,
- kafa i sokovi u pauzama.

  
Prijavite se kikom na OVDJE

Seminari