Pitanja i odgovori

1

Odgovor

Da li firma iz FBiH može kreditirati svoju povezanu firmu iz inostranstva?

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Samir Dzananovic, prije 5 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Isplata dijela ostatka dobiti koja “potiče” iz poreznog oslobađanja po osnovu investiranja u proizvodnu djelatnost

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Jelena Hura, prije 8 godina. 7 pregleda.

1

Odgovor

Da li se tranzitna prodaja smatra “izvozom” u smislu propisa o porezu na dobit?

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Jelena Hura, prije 8 godina. 2 pregleda.

1

Odgovor

Radovi izvršeni u bih nisu “izvoz” u smislu oslobađanja od poreza na dobit

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Jelena Hura, prije 8 godina. 2 pregleda.

1

Odgovor

Tržišna kamatna stopa u kontekstu transfernih cijena

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Jelena Hura, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Metoda obračuna zaliha sa stanovišta propisa o porezu na dobit

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Jelena Hura, prije 8 godina. 7 pregleda.

1

Odgovor

Kapitalni gubici” iz osnova naknadno utvrđenih obaveza za plaće

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Jelena Hura, prije 8 godina. 2 pregleda.

1

Odgovor

Otpis potraživanja iz inostranstva

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Jelena Hura, prije 8 godina. 3 pregleda.

1

Odgovor

Kada otpisana potraživanja mogu biti porezno priznati rashod?

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Jelena Hura, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Prijavu poreza po odbitku treba dostaviti i za isplate koje su nerezidentima izvršene prije objave pravilnika

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Jelena Hura, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Društvo može prodati automobil koji je kupljen radi pravdanja investiranja bez obračuna PDV‐a

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Jelena Hura, prije 8 godina. 2 pregleda.

1

Odgovor

Nedostatak pravilnika ne oslobađa obaveze obračuna poreza po odbitku

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Jelena Hura, prije 8 godina. 3 pregleda.

1

Odgovor

Nerezident je dužan osigurati dokaz da poslovanje obavlja preko poslovne jedinice

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Jelena Hura, prije 8 godina. 2 pregleda.

1

Odgovor

Na zatezne kamate isplacene nerezidentu (ne) treba obračunati porez po odbitku

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Jelena Hura, prije 8 godina. 3 pregleda.

1

Odgovor

Na isplate nerezidentima iz RS i DB (ne) treba obračunati porez po odbitku

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Orfis, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Plaćanje troškova poslovnice ne predstavlja isplatu koja podliježe obavezi obračuna poreza po odbitku

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Orfis, prije 8 godina. 2 pregleda.

1

Odgovor

1

Odgovor

Isplate dividendi nerezidentima (pravnim osobama) u 2008. Godini oporezuju se po stopi od 5%

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Orfis, prije 8 godina. 3 pregleda.

1

Odgovor

Porez na platu se ne plaća samo za invalidne osobe koje su zaposlene u preduzećima za radno osposobljavanje invalida

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Orfis, prije 8 godina. 2 pregleda.

1

Odgovor

Porez po odbitku plaća se i na usluge transporta koje je obavila strana pravna osoba

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Orfis, prije 8 godina. 5 pregleda.
Stranica 1 od 1