Pitanja i odgovori

1

Odgovor

storno fakture

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Austrofon doo, prije 5 godina. 6 pregleda.

1

Odgovor

isplate plata

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Austrofon doo, prije 5 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

podizanje gotovine-ček opis

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Austrofon doo, prije 5 godina. 3 pregleda.

1

Odgovor

Da li se i kome trebaju prijaviti pozajmice od drugog pravnog lica ?

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Austrofon doo, prije 5 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Da li firma iz FBiH može kreditirati svoju povezanu firmu iz inostranstva?

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dobit, pitanje postavio Samir Dzananovic, prije 5 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

kako obračunati dnevnicu ako se koristi vlastiti automobil

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Austrofon doo, prije 5 godina. 6 pregleda.

1

Odgovor

1

Odgovor

Isplata bivšem zaposleniku na osnovu sudske nagodbe

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Porez na dohodak, pitanje postavio Studen & Co Holding, prije 7 godina. 13 pregleda.

1

Odgovor

Probni rad

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 7 godina. 14 pregleda.

1

Odgovor

Pravo na neplaćeno odsustvo

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 7 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Minuli rad

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Radni odnos, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 7 godina. 10 pregleda.

1

Odgovor

Pravne posljedice “zakašnjelog” rješenja drugostepenog organa

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 10 pregleda.

1

Odgovor

Zaračunavanje zatezne kamate kad nije ugovorena

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Obračun naknade za šume u Brčko Distriktu

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Osnovica za članarinu turističkim zajednicama

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 7 pregleda.

1

Odgovor

Obaveza plaćanja članarine Vanjskotrgovinskoj komori BiH

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 6 pregleda.

1

Odgovor

Način uplate naknade za zapošljavanje lica sa invaliditetom

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 7 pregleda.

1

Odgovor

Osnovica za obračun naknade za zapošljavanje invalidnih lica

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Stepen invaliditeta zaposlenika

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Obaveze po propisima o zapošljavanju lica sa invaliditetom

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Ostalo, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 2 pregleda.
Stranica 1 od 10