Izmjene Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu

U „Službenim novinama, broj 39/18 od 23.5.2018. godine objavljene su Izmjene Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu („Službene novine FBiH“, broj 7/18).

Izmjene Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinuOvim izmjenama promjenjena je tačka 3. kojom je propisana osnovica za obračun doprinosa za obveznike iz tačke 6. tačka 10. Zakona o doprinosima (za uposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće kojima se isplaćuje najniža plaća i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata utvrñenih posebnim propisom kantonalne skupštine) i koja sada glasi:

“3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je: 

u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM,
u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM.”

Seminari