Primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI)

Primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI)U “Sl. novinama FBiH”, broj 55/17 objavljena je Odluka o objavljivanju i primjeni Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), kojom Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije BiH objavljuje:

  • MSFI 9 Finansijski instrumenti,
  • MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima,
  • Pojašnjenja MSFI-ja 15 i
  • MSFI 16 – Najmovi.

Ovi standardi primjenjivat će se u Federaciji Bosne i Hercegovine pri izradi finansijskih izvještaja koji se odnose na razdoblja koja počinju od 1.1.2018. godine ili kasnije.

 Tekst Odluke možete pogledati na O V D J E

Rec.ba

Seminari