Pitanja i odgovori

1

Odgovor

Izdavanje fiskalnog računa u garantnom roku

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 8 pregleda.

1

Odgovor

Kompatibilnost fiskalnih sistema sa Zakonom o PDV-u

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Fiskalizacija djelatnosti taksi prevoza

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Obrazovne ustanove u sistemu fiskalizacije

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Način fiskalizacije društva s više poslovnih jedinica

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Forma fiskalnog računa u slučaju kad isti izdaje neobaveznik PDV-a

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Evidentiranje popusta putem fiskalnog uređaja

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Evidentiranje avansa putem fiskalnog uređaja

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Budžetski korisnici mogu biti obaveznici fiskalizacije

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Izdavanje fiskalnog računa u slučaju prodaje putem posrednika i prodaje na kredit

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Forma fiskalnog računa u slučaju isporuke lijekova za koje se plaća participacija

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Izdavanje fiskalnih računa u slučaju masovne isporuke jedne vrste usluge

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Obaveza izdavanja fiskalnih računa i za međunarodne transakcije

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 6 pregleda.

1

Odgovor

Fiskalni dokumenti i elektronski žurnal

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Fiskalni dokumenti i elektronski žurnal

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 6 pregleda.

1

Odgovor

Fiskalni dokumenti i elektronski žurnal

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 5 pregleda.

1

Odgovor

Fiskalni dokumenti i elektronski žurnal

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Fiskalni dokumenti i elektronski žurnal

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.

1

Odgovor

Mogućnost iskazivanja dnevnog prometa na jednom fiskalnom računu

1 odgovor Objavljeno pod kategorijom Fiskalizacija, pitanje postavio Sabina Mehić, prije 8 godina. 4 pregleda.
Stranica 1 od 2