Edukacija

Kursevi

Nastava se izvodi po sljedećem programu:

1. Uvod u praktično računovodstvo (4 časa)

- Osnovni pojmovi knjigovodstva (aktiva, pasiva, konto, bilans stanja, bilans uspjeha).

- Osnove Zakona o računovodstvu, Pravilnik o računovodstvu, Uputstvo o sadržini konta, MRS i MSFI.

- Kontni okvir, kontni plan, pojam klase, grupe, podgrupe, pojam analitike i sintetike.


2. Vrste i osnovni elementi dokumentacije u knjigovodstvu sa primjerima knjiženja (4 časa):

- blagajnička dokumenta,

- nalog za prenos,

- nalog za uplatu i isplatu,

- faktura, profaktura, prijemnica, otpremnica,

- knjižno odobrenje, knjižno zaduženje,

- izvodi sa transakcijskog računa,

- pojam i vrste ulaznih i izlaznih faktura,

- osvrt na Zakonske normativne akte (čuvanje i arhiviranje dokumenata, rokovi knjiženja, propisani obrasci).

3. Praktična knjiženja (4 časa):

- Knjiženje ulaznih faktura sa izradom kalkulacija veleprodaje i maloprodaje, sa primjerima iz prakse na originalnoj dokumentaciji.

- Nivelacija cijena, interno kretanje robe, obračun nabavne vrijednosti prodate robe.

- Avansni računi, knjiženje primljenih i izdanih avansa, izdavanje faktura vezanih za avanse i knjiženje faktura sa rasknjižavanjem avansa.

- Knjiženje izlaznih faktura, sa primjerima iz prakse, na originalnoj dokumentaciji.

- Knjiženje ulaznih i izlaznih faktura.

- Knjiženje blagajne i transakcijskih izvoda.

- Pojam i obrada naloga za knjiženje.

4. Knjigovodstveni obračuni (4 časa):

- Obračun plate (sa svim knjiženjima i pratećim obrascima).

- Obračun PDV-a, knjiženje PDV-a, izrada poreske prijave PDV-a.

- Pomoćne knjige (knjiga ulaznih faktura (KUF), knjiga izlaznih faktura (KIF), trgovačka knjiga i ostalo).

- Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije i knjiženje uvoza.

- Obračun amortizacije, knjigovodstvena i poreska amortizacija, rashodovanje osnovnih sredstava.


5. Finansijski izvještaji u FBiH (4 časa):

- izrada završnog računa (finansijki izvještaji),

- bilans stanja,

- bilans uspjeha,

- gotovinksi tok,

- promjene u kapitalu,

- poreski bilans,

- primjeri zvaničnih obrazaca sa primjerima i upustvima za popunjavanje i izradu završnih računa.